Co jsou kritéria a k čemu slouží?

Lepší podmínky pro dojíždení do práce na kole můžete vytvořit mnoha způsoby. Níže naleznete seznam opatření, která můžete použít, abyste se vy i vaši zamestnanci cítili ve firmě lépe, a to nejen když jste právě v sedle. Následující opatření fungují v Certifikovaném cyklozaměstnavateli současně jako hodnotící kritéria. To, zda je na vašem pracovišti zavedeno více ci méně opatření, vás kvalifikuje do jednoho tří stupňů certifikace. Jednoduše řečeno – splníte-li dostatečný počet níže vypsaných kritérií, máte certifikaci v kapse.

Nasbíráním dostatků bodů pro dosažení na Certifikaci nemusí vaše úsilí skončit a můžete se dále inspirovat možnými opatřeními. To, že máte stání pro kola, muže být skvělým prvním krokem. Je ovšem toto stání vhodně umístěné, zastřešené či uzamykatelné? Nechte se inspirovat a podívejte se, co všechno mužete pro pohodlí svých zaměstnanců udělat.

Stáhněte si kompletního průvodce Certifikovaného Cyklozaměstnavatele obsahující popis všech hodnocených opatření.

Jak se lépe orientovat?

Všechna opatření jsou tematicky rozdělena do šesti kategorií, takže můžete snadno nalézt, která oblast vás zajímá a na co se při rozvoji chcete soustředit. Pokud je to možné, snažte se ve své firmě zavést mix opatření z každé kategorie. Každé opatření je označeno jednoduchými symboly. Ty vám dokážou rychle napovědět, jak velké úsilí je třeba vynaložit, aby bylo dané opatření zavedeno v praxi, s jak vysokými výdaji můžete počítat a jak je opatření obecně přijímáno zaměstnanci.

Stáhněte si kompletního průvodce Certifikovaného Cyklozaměstnavatele obsahující popis všech hodnocených opatření.

Vynaložené úsilí
Velmi vysoké úsilí
     
Vysoké úsilí
   
Nízké úsilí
 
Náklady
Velmi vysoké náklady
     
Vysoké náklady
   
Nízké náklady
 
Přijetí zaměstnanci
Velmi dobré přijetí
     
Neutrální přijetí
   
Rezervované přijetí
 

Informování, komunikace a motivace

 • 1.1 Účast v oficiální soutěži typu Do práce na kole

  Kampaň Do práce na kole se odehrává každý rok během května. Soutěž je založena na přímé účasti zaměstnanců a pomáhá je motivovat k dopravě do práce na kole.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.2 Rozšíření kampaně oficiální soutěže typu Do práce na kole uvnitř firmy

  Společnost může soutěž Do práce na kole na vlastním pracovišti vylepšit a zatraktivnit několika způsoby.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.3 Organizace vlastní mobilitní soutěže uvnitř firmy

  Někteří zaměstnavatelé organizují pro své pracovníky vlastní soutěž oceňující např. aktivní dopravu do práce (běh, chůze, brusle, kolo) ...
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.4 Infopack o cyklodopravě pro stávající a nové zaměstnance

  Změna zaměstnaní a začátek na novém pracovišti je výbornou příležitostí k přemýšlení nad způsobem dopravy do práce, a případně vyzkoušení jízdního kola. Zároveň i stávající zaměstnanci ocení informace o tom, jak dojíždět do práce na kole.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.5 Firemní newsletter/intranet/nástěnka informující o cyklodopravě

  Vnímání jízdního kola jako standardního prostředku pro dopravu do práce můžete posílit díky průběžnému informování zaměstnanců o dění v cyklodopravě na pracovišti a ve městě. Těm, kteří na kole do práce již jezdí, se může zlepšit kvalita každodenního dojíždění, ostatní pracovníky pomůžete k jízdě na kole motivovat.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.6 Pravidelné události propagující cyklodopravu

  Chcete–li své zaměstnance motivovat k dojíždění do práce na kole, můžete zvážit možnost pořádat různé pravidelné akce.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.7 Drobné odměny pro zaměstnance dojíždějící na kole

  Chcete–li své zaměstnance motivovat, aby do práce jezdili na kole i nadále, je vhodné je přiměřeným způsobem za jejich snahu odměnit.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.8 Individuální asistence při hledání vhodné trasy na kole nebo mentoring zkušenějších kolegů

  Během cest na kole ve společnosti dalších kolegů získají zaměstnanci příležitost objevit nejrychlejší a nejbezpečnější trasy, které spojují jejich domov a zaměstnání. J
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.9 Firemní cyklovýlet

  Zorganizujte cyklovýlet ve vaší společnosti, abyste vytvořili nebo posílili kulturu jízdní kola.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.10 Školení a workshopy o cyklodopravě

  Nabídkou školení nebo workshopů v oblasti cyklodopravy můžete demonstrovat, že jízdní kolo může být vhodnou alternativou pro automobil, zejména co se týká dojížďky do práce.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 1.11 Cyklomapa okolí pracoviště

  Díky mapě okolí firmy můžete ukázat zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům dostupnou cykloinfrastrukturu a nejdůležitější místa v blízkosti společnosti (např. v dosahu 1,5 km).
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
Kampaň Do práce na kole se odehrává každý rok během května. Soutěž je založena na přímé účasti zaměstnanců a pomáhá je motivovat k dopravě do práce na kole. Na začátku kampaně vytvářejí zaměstnanci týmy od dvou do pěti osob s cílem uskutečnit během soutěžního měsíce května alespoň 66 % cest do práce na kole.
K účasti v soutěži jsou zaměstnanci motivování vzájemnou podporou k vyzkoušení kola, soutěživostí, ale také možností výhry hodnotných cen. Všechny týmy, které dosáhnou alespoň 66 % cest do práce na kole, postupují do závěrečného celoměstského slosování o větší množství cen.

Implementace – tipy
 • Zavčas zaměstnance informujte o registraci do soutěže (za využití intranetu, emailů, nástěnky apod.).
 • Vytvořte soutěžní profil vašemu pracovišti na webu kampaně, pokud ještě neexistuje.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Stanovte firemního koordinátora soutěže na pracovišti, který vyjedná s organizátorem soutěže zvýhodněné podmínky registrace.
Společnost může soutěž Do práce na kole na vlastním pracovišti vylepšit a zatraktivnit několika způsoby:
 • Během soutěžního měsíce nabídnout účastníkům kampaně vlastní aktivity, zvýhodnění či události.
 • Zajistit vlastní speciální ceny pro týmy na pracovišti.
 • Vytvořit interní soutěž mezi různými odděleními firmy se speciálními cenami nebo odměnami.

Implementace – tipy
 • Nabídněte jednoduché a zajímavé opatření účastníkům soutěže – například kontrolu technického stavu kol, snídaně pro dojíždějící na kole, zkušební den rozmanitých kol a vybavení.
 • Přispějte zaměstnancům částečně nebo zcela na registrační poplatek v soutěži.
 • Vyrobte firemní trička nebo dresy.
 •  
 • Jak ušetřit čas a peníze
 • Stanovte firemního koordinátora soutěže na pracovišti, který vyjedná s organizátorem soutěže zvýhodněné podmínky registrace.
Někteří zaměstnavatelé organizují pro své pracovníky vlastní soutěž oceňující např. aktivní dopravu do práce (běh, chůze, brusle, kolo) nebo hospodárné dopravování se obecně (vč. carpoolingu a veřejné hromadné dopravy).
Změna zaměstnaní a začátek na novém pracovišti je výbornou příležitostí k přemýšlení nad způsobem dopravy do práce, a případně vyzkoušení jízdního kola. Zároveň i stávající zaměstnanci ocení informace o tom, jak dojíždět do práce na kole. Infopack může obsahovat:
● Nabídka dostupných nástrojů pro plánování cesty (navigace, routování).
● Mapa okolí pracoviště.
● Informace o dostupné infrastruktuře a zázemí na pracovišti.
● Informace o interní (finanční) podpoře dojíždění na kole.
● Kontaktní údaje na firemního koordinátora mobility nebo cyklodopravy.
● Informace o zdravotních výhodách cyklodopravy.
● Rady o jízdě na kole městem a mezi motorovými vozidly.
● Základní informace o povinné nebo vhodné výbavě jízdního kola.

Implementace – tipy
● Vytvořte informační materiály vizuálně atraktivní.
● Připojte k materiálům poukaz/voucher.
● Nabídněte drobné dárky (novým) zaměstnancům – obal na sedlo, reflexní pásku apod.

Jak ušetřit čas a peníze
● Kontaktujte místní odborníky (občanská společnost, samospráva) pro snadnější přístup k potřebným informacím.
Vnímání jízdního kola jako standardního prostředku pro dopravu do práce můžete posílit díky průběžnému informování zaměstnanců o dění v cyklodopravě na pracovišti a ve městě. Těm, kteří na kole do práce již jezdí, se může zlepšit kvalita každodenního dojíždění, ostatní pracovníky pomůžete k jízdě na kole motivovat.
Propagovat cyklodopravu můžete těmito způsoby: firemní newsletter, intranet, vyvěšení letáku, informace na nástěnce, dopravní info-point.
Komunikovat můžete tato témata:
 • Tipy a triky (nákup kola; užitečné vybavení jako světla, zámky, stojany, pláště, košíky a nosiče; jízda během léta nebo zimy).
 • Jak bezpečně jezdit v provozu.
 • Zdravotní výhody.
 • Události ve firmě anebo ve městě (soutěž Do práce na kole, Cyklojízdy, výlet na kolech, cyklosnídaně, Cyklista měsíce).
 • Každodenní dojížďka na kole a užitečné nástroje (cyklomapa, online nástroje, aplikace).
 • Změny v cykloinfrastruktuře a síti cyklotras.
 • Kontakt na místní organizace zabývající se cyklodopravou.
 • Informace o přístupu k parkování automobilů na pracovišti (systém oprávnění).
 • Školení o údržbě a servisu kola a bezpečnosti.
Implementace – tipy
 • Informujte pracovníky alespoň 4x ročně.
 • Vytvořte jednotný vizuální styl (design) pro informování o cyklodopravě – všechny relevantní informace budou mít stejný design.
Jak ušetřit čas a peníze
Kontaktujte místní cykloobchody a organizace zabývající se cyklodopravou za účelem získání přístupu k relevantním informacím a možnostem školení.
Chcete–li své zaměstnance motivovat k dojíždění do práce na kole, můžete zvážit možnost pořádat různé pravidelné akce.
 1. Příklady:
 • Každoroční účast v soutěži Do práce na kole.
 • Snídaně pro zaměstnance na kole – v určitý den, např. jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí, můžete pro zaměstnance na kole připravit zdravou snídani.
 • Sezónní kontroly kol a světel, např. na jaře a na podzim při změně času (ve spolupráci s místním cykloservisem).
 • Každoroční společná vyjížďka na kole.
 • Loterie – můžete po určitou dobu provádět pravidelná losování, například jednou týdně, a vítěze, tedy toho, kdo do práce přijel na kole nebo hromadnou dopravou, odměnit drobným dárkem.
 •  
Implementace –  tipy
 • Prověřte, zda je možné propojit pravidelné každoroční akce s tématikou cyklodopravy.
 • Zjistěte, zda vám se zajištěním dárků mohou pomoci sponzoři.
 • Zajistěte, aby firemní cyklokoordinátor převzal dohled nad akcemi spojenými s cyklodopravou.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Navažte dlouhodobou spolupráci s místními poskytovateli služeb (pekařství, lékaři, cykloprodejny atd.).
Chcete–li své zaměstnance motivovat, aby do práce jezdili na kole i nadále, je vhodné je přiměřeným způsobem za jejich snahu odměnit.

Příklady:
 • Zaměstnanec na kole týdne/měsíce (zaměstnanci přijíždějící na kole jsou jednou týdně/měsíčně fotografováni a vítěz obdrží malý dárek).
 • Zaměstnanci na kolech dostávají drobné dárky, např. potah na sedlo, zvonek na kolo, světla apod.
 • Poukázky na zdravou svačinu nebo oběd.
 •  
Implementace –  tipy
 • Možnost získat dárky od sponzorů.
 • Zajistěte, aby firemní cyklokoordinátor převzal dohled nad zajišťováním dárků.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Objednejte větší množství předmětů (ideálně s firemním logem) najednou, ušetříte tak peníze.
Při sestavování individuální cyklotrasy pro zaměstnance můžete využít klasických „papírových“ nebo digitálních map. Pokud pro oblast, kde se nachází vaše firma, neexistují žádné cyklomapy nebo cykloaplikace, můžete k plánování tras využít map od společnosti Google nebo Seznam.
Během cest na kole ve společnosti dalších kolegů získají zaměstnanci příležitost objevit nejrychlejší a nejbezpečnější trasy, které spojují jejich domov a zaměstnání. Je to jedna z možností, jak motivovat zaměstnance k dojíždění do práce na kole.

Implementace – tipy
 • Zjistěte, zda pro oblast, kde se nachází vaše firma, existuje aplikace pro plánování cyklotras (typicky Urban Cyclers, Mapy.cz, Google mapy aj.)
 • Upravte výběr určité trasy podle individuálních potřeb zaměstnance (preferovat cyklostezky, hlavní silnice apod.).
 • Zahrňte informace o individuální asistenci mezi úvodní informace pro nové zaměstnance.
 • Poptejte se u místních cyklospolků, zda nabízejí možnost mentoringu.
 • Najděte vaše zaměstnance, kteří mají s ježděním na kole do práce. Zorganizujte pravidelná setkání, kde lze diskutovat o tématice dojíždění do práce na kole. Zajistěte, aby mentoři měli plně funkční a kvalitní kola.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Jmenujte osobu odpovědnou za individuální plánování tras.
 • Zjistěte, zda existuje volně dostupná aplikace, která by pokrývala místo, kde se nachází vaše firma.
 • Snažte se, aby se mentory stali zaměstnanci, kteří mají s ježděním na kole bohaté zkušenosti. To povzbudí týmového ducha a pomůže snížit náklady.
Zorganizujte cyklovýlet ve vaší společnosti, abyste vytvořili nebo posílili kulturu jízdní kola.
Exkurze tohoto typu zatraktivňují obraz cyklodopravy, jdou příkladem ostatním a posilují týmového ducha mezi pracovníky.
 
Implementace –  tipy
 • Vyberte si trasu, která vede po cyklistických cestách a bočních uličkách.
 • Vynechte namáhavé trasy. cyklovýlet by měl být zábava.
 • Zajistěte elektrokola pro fyzicky méně zdatné zaměstnance.
 • Spolupracujte s organizacemi zastupující zaměstnance ve vaší firmě.
 • Slaďte termín výletu s časovými možnostmi vašich pracovníků.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Použijte skupinové slevy dopravců a zkombinujte veřejnou dopravu a kolo (více viz. X)
 • Zapojte zaměstnance do plánovacího procesu nebo výběru trasy.
Nabídkou školení nebo workshopů v oblasti cyklodopravy můžete demonstrovat, že jízdní kolo může být vhodnou alternativou k automobilu, zejména co se týká dojížďky do práce.
Možná témata pro tréninky:
 • Kolo a zdraví.
 • Kolo a peníze.
 • Kolo a rodina.
 • Trénink bezpečné jízdy v provozu.
 • Údržba a servis kol.

Implementace – tipy
 • Informujte všechny zaměstnance o plánovaných událostech včas.
 • Dívejte se po akcích, které pořádá město/obec.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Najděte zaměstnance, kteří mají zkušenosti v daném tématu, a požádejte je o prezentaci těchto znalostí kolegům.
 • Vytvořte si seznam expertů, které můžete k této příležitosti oslovit.
 • Spolupracujte s místními zdravotnickými a sportovními zařízeními.
 • Kontaktujte místní/regionální experty kvůli tréninkům.
Díky mapě okolí firmy můžete ukázat zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům dostupnou cykloinfrastrukturu a nejdůležitější místa v blízkosti společnosti (např. v dosahu 1,5 km).
Mapa může být zveřejněna na firemním intranetu nebo na webové stránce společnosti a měla by obsahovat následující:
 • Hlavní cyklistické trasy a cyklostezky.
 • Obchody, služby, oddělení místních samospráv a dalších zajímavých míst dosažitelných na kole do pěti minut.
 •  
Implementace –  tipy
 • Zaneste do mapy pouze důležitá místa. Ujistěte se, že je mapa čitelná a srozumitelná.
 • Jako inspirace pro výběr zajímavých míst vím mohou posloužit mapy od Google nebo Seznamu. Mapu může připravit i zaměstnanec, který oblast dobře zná.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Je možné vytvořit mapu i fyzicky a zakreslit údaje do turistické mapy města.
 • Pro tvorbu mapy použijte online data (geografické informační systémy, mapy měst apod.).

Koordinace a organizace

 • 2.1 Firemní manažer mobility (příp. cyklokoordinátor)

  Firemní manažer mobility nebo cyklokoordinátor sbírá všechny informace týkající se mobility a dopravy na kole.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 2.2 Strategické plánování mobility

  Cílem mobilitní strategie je dosáhnout nejvyšší možné změny dopravního chování zaměstnanců s nejnižšími možnými finančními, technickými a organizačními náklady.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 2.3 Finanční podpora cyklodopravy

  Průběžná finanční podpora navázaná na rozmanité možnosti cyklodopravy povede k upevnění pozice jízdního kola ve společnosti a zvýší atraktivitu dojíždění na kole do práce.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 2.4 Využití cyklologistiky nebo kurýrních služeb

  Logistické společnosti využívající nákladní kola nebo kurýry nabízejí spolehlivé, rychlé, rentabilní a environmentálně šetrné způsoby pro rozvážku zboží a zásilek zákazníkům tzv. na poslední míli především v centrech měst. Cyklologistiku můžete využít pro rozvážku vlastního zboží nebo pro doručování vlastních objednávek (např. obědů pro zaměstnance).
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 2.5 Koordinace a výměna informací o mobilitě s ostatními blízkými firmami

  Před tím, než začnete zavádět jednotlivá opatření interního managementu mobility, je velmi užitečné sdílet své plány a často možné taky zkoordinovat opatření s dalšími firmami sídlícími v blízkosti.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
Firemní manažer mobility nebo cyklokoordinátor sbírá všechny informace týkající se mobility a dopravy na kole.
Pokud mají zaměstnanci specifické dotazy ohledně mobility, mohou se obrátit přímo na manažera mobility. Ten by měl mít na starosti následující:
 • Rozvíjení a stanovení mobilitní strategie.
 • Shodu na klíčových cílech k většímu sdílení kol v rámci firmy.
 • Kontrolu možného financování v oblasti cyklodopravy.
 • Pravidelné informování všech zaměstnanců o tématech souvisejících s mobilitou.

Implementace – tipy
 • Zajistěte financování práce manažera mobility.
 • Naplánujte tréninkové aktivity.
 • Zajistěte úzkou spolupráci mezi vedením firmy a manažerem mobility (a případně organizací zastupující zaměstnance)
 • Téma cyklodopravy by mělo být manažerovi mobility blízké.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Poskytněte manažerovi mobility volnou kapacitu v pracovní době.
 • Hledejte mezi zaměstnanci, kteří na kole dojíždějí pravidelně.
 • Využijte nabídky relevantních vzdělávacích aktivit a informačních akcí místních institucí (město, spolky aj.).
 • Zjistěte, jestli vaše město má vlastního manažera mobility a kontaktujte jej, abyste získali praktické tipy týkajících se vytvoření firemní mobilitní strategie.

Pozor: Je povinné mít stanoveného firemního cyklokoordinátora nebo manažera mobility, pokud chcete získat certifikaci Cyklozaměstnavatele!
Cílem mobilitní strategie je dosáhnout nejvyšší možné změny dopravního chování zaměstnanců s nejnižšími možnými finančními, technickými a organizačními náklady. Mobilitní strategie zahrnuje všechny oblasti mobility (chůze, jízda na kole, veřejná doprava, jízda autem). Výsledky průzkumu zaměřeného na dopravní podmínky firmy, pracovní dobu, dopravní chování a možnosti přepravy jsou základem pro vytvoření vhodné strategie.
Závazky a cíle z oblasti životního prostředí a zdraví jsou výchozím bodem pro společnost ke stanovení cílového podílu cyklodopravy mezi zaměstnanci. Nejdříve realizujte průzkum dopravního chování zaměstnanců, abyste zjistili, jak se pracovníci dopravují do práce. Na základě zjištěných údajů pak můžete stanovit konkrétní cíle.
Eventuální strategie mohou zahrnovat tyto cíle:
 • Zvýšení podílu zaměstnanců na kole.
 • Zvýšení využití veřejné hromadné dopravy na konkrétní trase.
 • Snížení podílu dojíždění autem.
 • Změnit určitý počet parkovacích míst na zelené plochy.
Implementace – tipy
 • Inspirujte se již existujícími plány mobility pro pracoviště nebo instituce.
 • Zajistěte podporu pro plán mobility ze strany vedení firmy a případně i organizací zastupujících zaměstnance.
 • Inspirujte se již provedenými průzkumy dopravního chování pro kvalitní provedení vlastního průzkumu.
 • Průzkum konzultujte se zkušeným odborníkem.
 • Omezte se na pár jasných specifických cílů, jako například „zvýšení užívání kol“ napříč všemi zaměstnanci.
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zaměřte se na opatření s nejlepším poměrem cena/výkon.
 • Platí zásada GIGO – věnujte pozornost kvalitní přípravě prvního průzkumu a získání kvalitních výsledků, který budete v dalších letech pouze opakovat.
 
Průběžná finanční podpora navázaná na rozmanité možnosti cyklodopravy povede k upevnění pozice jízdního kola ve společnosti a zvýší atraktivitu dojíždění na kole do práce.
Můžete podpořit následující návrhy na opatření:
 • Nabídka firemních kol (s logem firmy) za sníženou cenu.
 • Dotace nákupu kol a příslušenství.
 • Nabídka slev a poukázek na nákup ve specializovaných maloobchodních cykloprodejnách.
 • Příspěvek na údržbu kol.
 • Pronájem boxů na kola/ parkovacích stání pro kola na zastávkách veřejné dopravy.
 • Dotace kombinovaného využití veřejné dopravy a kola.
 • Dotace skládacích kol a systému Park&Bike.
 • Příspěvek na pronajímání kol (nákladních kol, tandemových kol, vozíků).
 •  
Implementace –  tipy:
 • Nabídněte (firemní jízdní kola s potiskem, která podporují dobrý společenský obraz firmy a slouží zároveň jako reklama.
 • Nabídněte systém odměn zaměstnancům, kteří nedojíždí autem (finanční kompenzace za nevyužití parkovacího místa).
 • Monitorujte a vyhodnocujte způsob využití financí.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze:
 • Využijte příjmy z managementu parkování na podporu dojíždění na kole.
 • Zkontrolujte národní a regionální možnosti financování.
Logistické společnosti využívající nákladní kola nebo kurýry nabízejí spolehlivé, rychlé, rentabilní a environmentálně šetrné způsoby pro rozvážku zboží a zásilek zákazníkům tzv. na poslední míli především v centrech měst. Cyklologistiku můžete využít pro rozvážku vlastního zboží nebo pro doručování vlastních objednávek (např. obědů pro zaměstnance). Do cyklologistiky se počítá i využití jízdních kol uvnitř vašeho areálu nebo mezi jednotlivými pracovištěmi vaší firmy.
Implementace – tipy:
 • Sbírejte informace o službách a cenících firem, které nabízí přepravu pomocí kol.
 • Stanovte interní požadavek, že společnosti nabízející přepravu pomocí jízdních kol by měly být používány pro přepravu lehkých a malých zásilek na kratší vzdálenosti.
 • Ověřte, zda dokážete část interní logistiky zajistit za pomoci jízdních kol.
Jak ušetřit čas a peníze:
 • Spolupracujte s místními poskytovateli logistických služeb.
Před tím, než začnete zavádět jednotlivá opatření interního managementu mobility, je velmi užitečné sdílet své plány a často možné taky zkoordinovat opatření s dalšími firmami sídlícími v blízkosti.
Společná domluva může vést ke společnému přístupu:
 • Začátek debaty s městem o získání přístupu k síti cyklostezek.
 • Vytváření společných parkovacích míst pro jízdní kola.
 • Společná organizace dnů, kdy se provádí údržba a opravy kol.
 • Spolupráce s provozovateli veřejné dopravy (snížení nákladů na měsíční jízdenky atd.).
 
Implementace –  tipy:
 • Pozvěte firmy v sousedství pro sdílení a výměnu zkušeností při neformálním setkání.
 • Srozumitelně shrňte plánovaná opatření a sdílejte je s firmami v sousedství.
 • Stanovte společné zájmy a domluvte se na společném postupu.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze:
 • Rozdělte si s dalšími společnostmi jednotlivé úkoly (např. navázání komunikace s městem a poskytovateli veřejné dopravy).
 • Zkontrolujte národní, regionální a lokální možnosti financování.

Servis a provoz

 • 3.1 Firemní sada cyklonářadí na pracovišti

  Pokud dáte zaměstnancům k dispozici vhodné nářadí, např. sadu cyklonářadí, budou si zaměstnanci moci sami provádět drobné opravy nebo pravidelnou údržbu kol.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.2 Přeměna místnosti na opravnu kol nebo instalace montážního stojanu

  Kromě zajištění firemní sady cyklonářadí může zaměstnavatel zařídit místnost, která bude sloužit k údržbě kol. Pokud takovou místnost zaměstnavatel zajistit nemůže, ale přesto si přeje své zaměstnance v dojíždějící na kole podpořit, může alespoň v areálu firmy nainstalovat servisní sloup obsahující základní nářadí, pumpičku a možnost uchycení kola.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.3 Akce zaměřené na vyzkoušení kol a cyklovýbavy

  Během speciálních akcí můžete zaměstnance seznámit s různými druhy kol, elektrokol nebo cyklovybavení a dát jim příležitost si různá kola vyzkoušet.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.4 Firemní kola

  Firemní kola představují nízkonákladový a rychlý dopravní prostředek.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.5 Slevy v cykloprodejnách pro zaměstnance

  Kontaktujte místní cykloprodejce, obchody a servisy a zkuste zaměstnancům vyjednat slevy, např na nákup kola, cyklovybavení a cyklooblečení, opravy kola,vyzkoušení speciálních kol (elektrokol, nákladních kol, tandemových kol).
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.6 Půjčovna cyklovybavení nebo firemních kol pro zaměstnance

  Pokud do firmy pořídíte speciální kola a výbavu, které si zaměstnanci mohou vypůjčit, můžete tak zvýšit povědomí zaměstnanců o cyklodopravě i o tom, že kola skutečně představují alternativu k dojíždění osobním automobilem.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.7 Ochrana proti krádeži kola

  Lidé, kteří jezdí do práce na kolech, obvykle využívají kvalitní kola. Zvláště v případě, že je parkování pro kola na veřejně dostupných místech, je třeba se zamyslet nad možnostmi ochrany proti krádežím.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 3.8 Pravidelné (sezónní) dny pro údržbu kol

  Během pravidelných dnů věnovaných údržbě kol si mohou zaměstnanci nechat zkontrolovat, zda jejich kola splňují technické požadavky (brzdy, světla atd.).
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
Pokud dáte zaměstnancům k dispozici vhodné nářadí, např. sadu cyklonářadí, budou si zaměstnanci moci sami provádět drobné opravy nebo pravidelnou údržbu kol.

Firemní sada cyklonářadí by měla obsahovat:
 • kompresor nebo pumpičku
 • šroubovák
 • sadu na lepení duší
 • sada klíčů
 • imbusové klíče
 • kleště
 • montpáky
 • lubrikant/mazání
 • zásobník na papírové utěrky

Implementace – tipy:
 • O vhodné sadě cyklonářadí se informujte v místních cykloprodejnách
 • Pořiďte jednu z hotových sad.
 • Sadu cyklonářadí umístěte v blízkosti stání pro kola.
 • Pokud bude sada nářadí umístěna ve venkovních prostorách, měla by být uzamykatelná.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Uspořádejte sbírku, do které mohou zaměstnanci přispět vlastním nářadím, které již nepoužívají.
Kromě zajištění firemní sady cyklonářadí může zaměstnavatel zařídit místnost, která bude sloužit k údržbě kol. Pokud takovou místnost zaměstnavatel zajistit nemůže, ale přesto si přeje své zaměstnance v dojíždějící na kole podpořit, může alespoň v areálu firmy nainstalovat servisní sloup obsahující základní nářadí, pumpičku a možnost uchycení kola.
Opravna kol může obsahovat:
 • sadu cyklonářadí,
 • ponk,
 • montážní stojan,
 • náhradní duše.
Implementace – tipy
 • Zajistěte, aby opravna kol byla s kolem snadno přístupná.
 • Jmenujte osobu, která bude mít opravnu na starost.
 
Jak ušetřit čas a peníze
Pokud nemáte k dispozici vhodnou místnost, zvažte instalaci montážního sloupu.
Během speciálních akcí můžete zaměstnance seznámit s různými druhy kol, elektrokol nebo cyklovybavení a dát jim příležitost si různá kola vyzkoušet. Zejména elektrokola mohou pro mnoho lidí představovat dobrý způsob, jak přesednout z auta na kolo.
 
Implementace –  tipy
 • V dostatečném předstihu se domluvte s místním prodejcem, kdy akci uspořádáte.
 • Zajistěte v areálu firmy dostatek prostoru, kde bude možné si kola vyzkoušet.
 • Vybudujte jednoduchou trať s překážkami nebo testovací okruh.
 • Jmenujte osobu, která bude za organizaci těchto akcí a jejich průběh odpovídat.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Spolupracujte s místními cykloprodejci.
 • Zajistěte si na pořádání těchto akcí pomoc sponzorů.
Firemní kola představují nízkonákladový a rychlý dopravní prostředek. Ve velkých firmách se mohou používat k dopravě po areálu firmy, v jiných firmách je můžou zaměstnanci využívat k soukromým účelům nebo dojíždění do práce. Nákladní kola a vozíky mohou posloužit i pro část firemní logistiky.
Implementace – tipy
 • Pokud si na firemní kola umístíte firemní logo, budou zároveň sloužit k propagaci firmy.
 • Nastavte systém, podle kterého bude pověřená osoba kola půjčovat a rezervovat.
 • Ve spolupráci s místním cykloprodejcem vyberte různé typy kol.
 • Zajistěte nákup kol.
 • Poskytněte firemní kola i svým klientům a obchodním partnerům.
 • Zajistěte, aby všechna kola odpovídala nastavenému standardu (nosič, dynamo, zadní odrazka atd.).
 • Domluvte se na dlouhodobé spolupráci s místním cykloservisem.
 • Využijte nákladní kola pro interní logistiku v případě, že vaše firma má více budov, poboček či kanceláří, nebo v rámci areálu firmy.
 Jak ušetřit čas a peníze
 • Lepší ceny si můžete zajistit u velkoobchodníků při nákupu online.
 • Pokud je to možné, spolupracujte se zaměstnavateli v okolí. Při nákupu vyššího počtu kol si můžete vyjednat nižší ceny.
 • Před nákupem otestujte různá nákladní kola.
 • Uzavřete s místní cykloprodejnou smlouvu o údržbě a servisu kol.
 • Zkontrolujte národní, regionální a lokální možnosti financování nákupu nákladních kol.
Kontaktujte místní cykloprodejce, obchody a servisy a zkuste zaměstnancům vyjednat slevy, např na nákup kola, cyklovybavení a cyklooblečení, opravy kola,vyzkoušení speciálních kol (elektrokol, nákladních kol, tandemových kol).
 
Implementace –  tipy
 • Zajistěte si dlouhodobou možnost spolupráce s místními cykloprodejci a servisy.
 • Vyhledejte si informace o národních/lokálních cyklistických klubech a jejich slevových nabídkách pro partnerské firmy.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Spolupracujte s místními cykloprodejnami a cykloservisy.
 • Pokud je to možné, spolupracujte s firmami v okolí. Získáte tak výhodnější pozici při vyjednávání slev a výhod.
Pokud do firmy pořídíte speciální kola a výbavu, které si zaměstnanci mohou vypůjčit, můžete tak zvýšit povědomí zaměstnanců o cyklodopravě i o tom, že kola skutečně představují alternativu k dojíždění osobním automobilem. Mezi tato kola a vybavení můžete zařadit např. vozíky za kola, nákladní kola a cyklistické vybavení. Kola a vybavení můžete zakoupit nebo dlouhodobě vypůjčit od místního cykloprodejce.
 • Speciální kola: elektrokola, nákladní kola, odrážedla nebo dětská kola pro děti zaměstnanců.
 • Vozíky: nákladní vozíky, dětské vozíky, dětská závěsná tandemová kola.
 • Cyklovybavení: vybavení do deště, brašny, košíky, návleky na nohy, pláštěnky, rukavice, zámky atd.
Implementace – tipy
 • Zajistěte vhodný prostor na ukládání kol a vybavení.
 • Stanovte jasná pravidla pro půjčování.
 • Namísto nákupu vybavení nebo kol se dohodněte s existující půjčovnou na spolupráci.
 • Poskytujte zaměstnancům aktuální informace o dostupných kolech a vybavení.
 • Jmenujte osobu, která bude za půjčování, údržbu a nákupy vybavení a kol odpovídat.
Jak ušetřit čas a peníze
 • Na nákup speciálních kol si zajistěte finanční dotace (na celostátní úrovni, krajské nebo místní).
 • Namísto nákupu vybavení nebo kol se dohodněte s existující půjčovnou na spolupráci.
Lidé, kteří jezdí do práce na kolech, obvykle využívají kvalitní kola. Zvláště v případě, že je parkování pro kola na veřejně dostupných místech, je třeba se zamyslet nad možnostmi ochrany proti krádežím. Mezi takové možnosti patří:
 • Příspěvek na nákup zámku na kola.
 • Kódovací systémy.
 • Videokamery.
 • Informace o tom, jak si kolo řádně zamknout.
 • Uzamykatelné boxy na kola.
 • Příspěvek na pojištění kola.
 •  
Implementace –  tipy
 • Ke stáním na kola pořiďte robustní zámky (např. moto zámky nebo U–zámky).
 • Ke stání na kola dejte k dispozici alespoň dva zámky.
 • Snažte se vyhnout tomu, aby byla kola vybavena rychloupínacími mechanismy.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zjistěte, zda místní policie v určité dny zdarma provádí forenzní značení kol.
Během pravidelných dnů věnovaných údržbě kol si mohou zaměstnanci nechat zkontrolovat, zda jejich kola splňují technické požadavky (brzdy, světla atd.).
 • Drobné opravy mohou být prováděny přímo na místě.
 • Pokud takovýto den uspořádáte brzy na jaře, můžete zaměstnancům ulehčit začátek nové cyklistické sezóny.
 •  
 •  
Implementace –  tipy
 • Každou akci věnujte určitému období, např. přípravě kola na zimu.
 • Rozešlete v dostatečném předstihu pozvánky a požádejte zaměstnance, aby svou účast předem potvrdili.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Sjednejte si dlouhodobou spolupráci s místním cykloprodejcem/servisem.

Infrastruktura

 • 4.1 Parkovací místa pro kola v blízkosti vchodu (< 100 m) nebo blíže jak parkovací místa pro automobily

  U parkovacích míst pro kola a jejich využívání nezáleží pouze na jejich množství, ale také na jejich umístění. Obecně platí „čím blíže ke vchodu, tím lépe.“
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.2 Minimální počet stání pro kola (nejméně 1 místo na 20 zaměstnanců)

  Nabídka dostatečného parkování pro zaměstnance dojíždějící na kole přímo na území firmy, je jedna z nejdůležitějších povinností a také jeden z hlavních důvodů, proč se zaměstnanci rozhodují pro dojíždění do práce na kole.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.4 Přístřešek pro kola (zastřešení parkování)

  Střecha chrání zaparkovaná kola před špatným počasím. Tímto jsou kola ušetřena před rzí a sedadla jsou chráněna před deštěm. Většina kol by tedy měla mít možnost krytého stání, což platí zejména pro ty, která jsou zaparkována na delší dobu.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.5 Osvětlené parkování pro kola

  Vysoká kvalita parkování pro kola může být dosažena i skrze osvětlení parkovacího stání a jeho dobrou viditelnost.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.6 Bezbariérový přístup k parkování pro kola

  Lidé, kteří mohou ranní jízdu na kole začít rychle a snadno, budou pravděpodobněji jezdit do práce na kole častěji. Z toho důvodu by měly být parkovací zařízení snadno dostupné, umístěné ideálně v přízemí.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.7 Základní servisní sada v blízkosti parkoviště pro kola (nebo přímo na něm)

  Je ideální doplnit vysoce kvalitní parkování a zázemí s dalšími službami. Těmi může být například poskytnutí pumpičky na kolo, sady nářadí, náhradních součástek atp.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.8 Snaha o napojení na městskou síť cykloinfrastruktury

  Cesty pro kola značně zvyšují komfort cyklodopravy a jsou velmi dobře příjímány, neboť snižují množství konfliktů s ostatními účastníky silničního provozu.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.9 Fyzické umožnění vjezdu na kole i do areálu firmy

  Lidem dopravujícím se na kole do práce by mělo být umožněno se na pracoviště uvnitř oploceného areálu dostat tou nejkratší cestou.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.10 Šatny

  V závislosti na ročním období potřebují zaměstnanci dojíždějící do práce na kole speciální oblečení či vybavení a možnost se před prací převléci.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.11 Uzamykatelné skříňky na oblečení a výbavu na kola

  Do šaten či převlékáren můžete nainstalovat zamykatelné skřínky, které budou přístupné zaměstnancům dojíždějícím na kolech.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.12 Sušárna na oblečení

  Při nepříznivém počasí mohou i dobře vybavení cyklisté přijet do práce promočení. V sušárně by jim mohlo pak mokré oblečení uschnout, zatímco by zaměstnanci pracovali. Tímto způsobem pak mokré oblečení nezavazí a neznečisťuje pracoviště či kancelář.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.13 Sprchy

  Poskytnutí sprchy umožňuje zaměstnancům se před prací osvěžit.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.14 Pračka

  V nejlepším případě je možné výše popsané převlékárny a sušárny vybaveny i pračkou. Pračka umožňuje zaměstnancům prát oblečení, které bylo znečištěno po cestě do práce, přímo na pracovišti.
   
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 4.3 Návštěvnická parkovací místa pro kola

  Nabídka parkování pro kola, které je dostupné i návštěvníkům, zvyšuje komfort návštěv, usnadňuje jim situaci a zvyšuje pravděpodobnost, že pro svou cestu na vaše pracoviště zvolí jízdní kolo.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
U parkovacích míst pro kola a jejich využívání nezáleží pouze na jejich množství, ale také na jejich umístění. Obecně platí „čím blíže ke vchodu, tím lépe.“ Nejenže parkování blízko u vchodu slouží dobře zaměstnancům, ukazuje také, že má dojíždění na kole ve společnosti velkou důležitost.

Implementace – tipy:
 • Proměňte parkovací místo blízko vchodu na parkování pro kola.
 • Parkování je dostupné také pro návštěvy.
 • Počítejte s parkováním pro kola již v plánech budov či u přestaveb.
 • Podívejte se také na opatření „Minimální počet stání pro kola“.

Jak ušetřit čas a peníze:
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
Nabídka dostatečného parkování pro zaměstnance dojíždějící na kole přímo na území firmy, je jedna z nejdůležitějších povinností a také jeden z hlavních důvodů, proč se zaměstnanci rozhodují pro dojíždění do práce na kole.  Počet potřebných stání pro kola je pro českou certifikaci určen hranicí nejméně 1 parkovacího místa na 20 zaměstnanců.
Zastřešené stání, které umožní uživatelům uzamknout zároveň kolo i rám ke stojanu, je ideální. Pokuste se vyhnout řešením zvané drátolamy, která stabilizují pouze přední kolo.
Implementace –  tipy
 • Vybudujte stání blízko u vchodu.
 • Zajistěte střechu dostatečně velikou, aby kola zůstala suchá i v případě horších povětrnostních podmínek.
 • Výměra: Počítejte s 200x80 cm pro jedno stání.
 • Poskytněte/zvažte rozšíření kapacit.
 • Ujistěte se, že jsou parkovací stání dostupná přes nájezdy atp.
 • Doporučujeme stání osvětlit (např. pohybovým senzorem).
 • Započítejte dostatečný prostor pro manipulaci s koly v okolí stání – zejména pro příjezd a odjezd.
 • Poskytněte bezpečnostní kamery pro místa, která nemohou být jednoduše kontrolována jinak.
 • Přijměte opatření, která na území firmy povedou k přeměně automobilových parkovacích míst na parkování pro kola.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
Střecha chrání zaparkovaná kola před špatným počasím. Tímto jsou kola ušetřena před rzí a sedadla jsou chráněna před deštěm. Většina kol by tedy měla mít možnost krytého stání, což platí zejména pro ty, která jsou zaparkována na delší dobu. Je důležité, aby kryté stání poskytovalo možnost zamknout jak kolo, tak i rám.  Pokuste se vyhnout řešením, která stabilizují pouze přední kolo.
Implementace –  tipy
 • Ujistěte se, že je střecha velká dostatečně na to, aby udržela v suchu sedlo kola i při horším počasí.
 • Výměra: Počítejte s 200x80 cm pro jedno stání.
 • Poskytněte garáže/boxy pro dražší kola (závodní, elektrokola, nákladní kola apod.).
 • Ujistěte se, že jsou parkovací stání dostupná přes nájezdy atp.
 • Poskytněte možnost nabití / nabíječku pro elektrokola, pokud je to nutné.
 • Podívejte se také na opatření „Minimální počet stání pro kola“.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
Vysoká kvalita parkování pro kola může být dosažena i skrze osvětlení parkovacího stání a jeho dobrou viditelnost. Osvětlená parkovací stání také posilují subjektivní pocit bezpečí a předcházejí krádežím kol. Zvažte možnost nabíjení skrze solární panely, pokud není možné osvětlení jinak zapojit.
 
Implementace –  tipy
 • Nainstalujte pohybové senzory, které budou automaticky spouštět světlo.
 • Poskytněte bezpečnostní kamery pro místa, která nemohou být jednoduše kontrolována jinak.
 • Zvyšte viditelnost zařízení, abyste zvýšili bezpečnost a ochránili kola před krádeží či vandalismem.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
Lidé, kteří mohou ranní jízdu na kole začít rychle a snadno, budou pravděpodobněji jezdit do práce na kole častěji. Z toho důvodu by měly být parkovací zařízení snadno dostupné, umístěné ideálně v přízemí.
Parkování přístupné přes schody nebo pouze skrze úzké průchody překáží užívání kol. Takovéto překážky značně omezují užívání infrastruktury, a to i v případě, že jsou schody doplněny o rampy či nájezdové drážky. Zaměstnanci dojíždějící na kole by se měli dostat bez problémů do uzamčených prostor firmy a mít tak možnost zaparkovat kolo u vstupu do budovy.
Implementace –  tipy
 • Vytvořte bezbariérový přístup (například užitím ramp).
 • Nainstalujte rotační bránu, která může být užitá i pro cestující na kole.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
Je ideální doplnit vysoce kvalitní parkování a zázemí s dalšími službami. Těmi může být například poskytnutí pumpičky na kolo, sady nářadí, náhradních součástek atp. Tyto pomůcky by měly být dostupné přímo u parkování nebo v jeho těsné blízkosti, aby bylo možné případné malé opravy provést ihned na místě.
 
Implementace –  tipy
 • Zakupte servisní sadu s kompresorem vzduchu, nástroji a náhradními díly.
 • Uložte pumpičku a náhradní díly do uzamykatelné skříňky.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
Cesty pro kola značně zvyšují komfort cyklodopravy a jsou velmi dobře příjímány, neboť snižují množství konfliktů s ostatními účastníky silničního provozu. Hustá cyklistická síť zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje přesuny na kolech po městě. Zajistěte napojení vaší firmy do existující sítě cyklostezek, abyste podpořili dopravování na kole. První krok by měla udělat firma a požádat město/obec, aby naplánovalo/a přímý přístup pro kola na území firmy.
 
Implementace –  tipy
 • Kontaktujte svoje město / svoji obec a vysvětlete jim své požadavky.
 • Zašlete oficiální žádost na příslušnou podatelnu.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Kontaktujte sousední firmy a zkuste se domluvit na vzájemné podpoře.
 • Pokud je to nutné, zapojte do problematiky příslušného cyklokoordinátora.
Lidem dopravujícím se na kole do práce by mělo být umožněno se na pracoviště uvnitř oploceného areálu dostat tou nejkratší cestou. To by mohlo být zajištěno například:
 • Vytvořením vchodu, který je vhodný i pro kola.
 • Parkování kol blízko u vchodu.
 • Otevřením krátkých spojovacích cest pro cyklisty.
Pro zajištění přístupu do uzamčených firemních prostor můžete použít rotační bránu nebo závoru, která umožňuje přístup i na kole.
Příklady možných řešení jsou:
 • rotační brána,
 • zkrácená závora umožňující projet na kole,
 • branka pro kola.
Bezpečnostní přístupy mohou být vyřešeny právě instalací takových bran, závor či vchodů, které mohou být otevřeny přes čipy nebo jsou kontrolovány kamerami.
Implementace – tipy
 • Pro přístup do rozlehlých areálů firmy instalujte několik branek.
 • Umístěte vjezdy pro kola co nejblíže cyklotrasám a další cyklistické infrastruktuře.
 • Povolte vjezd na kole na území firmy obecně nebo pouze na hlavních cestách, které vedou ke vchodům a důležitým budovám.
 • Použijte svislé nebo vodorovné značení, abyste dali najevo, kde je jízda na kole povolena a kde ne.
 • Zjistěte si, zda by byl vchod na čip použitelným řešením.
V závislosti na ročním období potřebují zaměstnanci dojíždějící do práce na kole speciální oblečení či vybavení a možnost se před prací převléci. Abyste zvýšili atraktivitu dojíždění na kole a podmínky pro dojíždějící, měli byste zajistit na pracovišti funkční šatny. Šatny by ideálně měly obsahovat skříňky, ve kterých je možné bezpečně uzamknout oblečení nebo další vybavení (helmy, batohy apod.).
 
Implementace –  tipy
 • Vybudujte převlékárnu co nejblíže parkovacím stáním pro kola.
 • Umístěte šatny v jakékoliv místnosti v rámci firmy.
 • Součástí šaten může být pračka, sušička nebo pokoj určený na sušení oblečení.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zodpovědnost rozdávat klíče od převlékárny a skříněk předejte již stávajícímu zaměstnanci.
Do šaten či převlékáren můžete nainstalovat zamykatelné skřínky, které budou přístupné zaměstnancům dojíždějícím na kolech. Skříňky se hodí pro bezpečnou úschovu oblečení, vybavení nebo například i pláštěnek. Díky přítomnosti sprchy u šaten se mohou zaměstnanci před prací také osvěžit.
Implementace –  tipy
 • Počet skříněk závisí na počtu parkovacích míst pro kola (1:5).
 • Poskytněte navíc pračku, sušičku nebo pokoj na sušení oblečení.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zodpovědnost rozdávat klíče od převlékárny a skříněk předejte již stávajícímu zaměstnanci.
 • Pokud není možné ve firmě postavit sprchu, podívejte se, zda se v blízkosti nenachází fitness studio, plavecký bazén či podobné zařízení a podepište s nimi smlouvu o spolupráci, která by umožňovala zaměstnancům se osprchovat tam.
Při nepříznivém počasí mohou i dobře vybavení cyklisté přijet do práce promočení. V sušárně by jim mohlo pak mokré oblečení uschnout, zatímco by zaměstnanci pracovali. Tímto způsobem pak mokré oblečení nezavazí a neznečisťuje pracoviště či kancelář.
 
Implementace –  tipy
 • Zkombinujte prádelnu a sušárnu, abyste ušetřili prostor i peníze.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zodpovědnost rozdávat klíče od převlékárny předejte již stávajícímu zaměstnanci.
 • Naplánujte místo pro prádelnu či sušárnu již při budování firmy, rekonstrukci či přesunu.
Poskytnutí sprchy umožňuje zaměstnancům se před prací osvěžit.
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zahrňte sprchu do plánů nových kanceláří/pracovišť nebo pokud jsou existující modifikovány či renovovány.
 • Pokud není možné ve firmě postavit sprchu, podívejte se, zda se v blízkosti nenachází fitness studio, plavecký bazén či podobné zařízení a podepište s nimi smlouvu o spolupráci, která by umožňovala zaměstnancům se osprchovat tam.
V nejlepším případě je možné výše popsané převlékárny a sušárny vybaveny i pračkou. Pračka umožňuje zaměstnancům prát oblečení, které bylo znečištěno po cestě do práce, přímo na pracovišti.
 
Implementace –  tipy
 • Použijte již existující pračky (např. ty, které používají uklízečky).
 • Vyberte pračky s programem rychlého praní a rychlého sušení.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zodpovědnost rozdávat klíče od místnosti předejte již stávajícímu zaměstnanci.
Nabídka parkování pro kola, které je dostupné i návštěvníkům, zvyšuje komfort návštěv, usnadňuje jim situaci a zvyšuje pravděpodobnost, že pro svou cestu na vaše pracoviště zvolí jízdní kolo. Stojany pro návštěvníky u hlavního vchodu jsou také silným signálem ukazujícím, že vaší firmě záleží na kvalitních podmínkách pro cyklodopravu.
Implementace – tipy
 • Zajistěte, aby stojany byly v bezprostřední blízkosti vstupu do firmy.
 • Pokud není umístění stojanů u vchodu možné, zajistěte zřetelnou navigaci k návštěvnickým stojanům.
 • Použijte řešení z kvalitních stojanů umožňujících opření kola o rám a zároveň uzamknutí rámu a předního nebo zadního kola ke stojanu (např. stojany typu obráceného U).
 • Vyhněte se instalaci nekvalitních stojanů, například tzv. drátolamů fungujících na principu opory pouze pro přední kolo.
 • Podle počtu návštěvníků a typu vaší firmy poskytněte dostatečnou kapacitu.
 • Zajistěte bezbariérový a komfortní přístup ke stojanům s dostatečnou výměrou.
Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte již existující osvědčený typ stojanů.
 • Můžete zvolit levnější materiál, například namísto nerezové oceli zvolit železné pozinkované stojany.
 • Pokud to nenarušuje estetiku vchodu do firmy, použijte povrchovou montáž stojanů namísto kotvení pod povrchem.

Management parkování jako podpůrný nástroj

 • 5.1 Parkování pouze s oprávněním

  Systém oprávnění pro využití parkovacích míst pro automobily má pozitivní vliv na míru využití cyklodopravy.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 5.2 Parking cash-out nebo placené parkování

  Firma neposkytuje parkování automobilu zdarma jako automatický benefit pro zaměstnance dojíždějící autem. Je prokázáno, že systém oprávnění k parkování v kombinaci s placeným stáním je nejefektivnějším opatřením motivujícím zaměstnance k hospodárnějšímu dojíždění do práce.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 5.3 Přeměna parkovacích míst blízko vchodu na parkování pro kola anebo na zelené plochy

  Přeměna parkovacích míst má kromě pragmatických důvodů také symbolický význam. Společnost má vynikající příležitost ukázat, že podporu cyklodopravy bere vážně.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 5.4 Využití poplatků za parkování na podporu cyklodopravy

  Využijte výnosy z managementu parkování na financování opatření pro podporu hospodárné dopravy.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 5.5 Snížení počtu služebních vozů

  Mnoho společností poskytuje svým zaměstnancům služební vozy. Zaměstnancům je často služební automobil poskytován i pro soukromé účely.
  Způsob, jakým společnost přistupuje k poskytování služebních vozů, je významným nástrojem, jak lze ovlivnit intenzitu motorové dopravy vycházející ze společnosti.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 5.6 Služební auto jako zaměstnanecký benefit není poskytováno

  V některých případech je součástí pracovní smlouvy nárok na služební automobil jako forma zvýhodnění zaměstnance. Výhody tohoto typu jsou jednak překážkou při zavádění parkovacího managementu, druhak snižují ochotu zaměstnanců podpořit management mobility ve společnosti.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 5.7 Benefity podporující využití auta neexistují anebo jsou redukovány

  Benefity podporující využitá auta, jako je příspěvek na dojížďku autem nebo platbu parkovného, neexistují anebo jsou redukovány (např. jsou dostupné pouze pro zaměstnance, kteří nemají jinou možnost dopravy).
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
Systém oprávnění pro využití parkovacích míst pro automobily má pozitivní vliv na míru využití cyklodopravy.
Společnosti, které disponují vlastními parkovacími místy, mohou udělení oprávnění pro parkování spojit s různými kritérii:
 • Oprávnění není udělováno nikomu, kdo dojíždí ze vzdálenosti dostupné jízdním kolem (např. 3 km).
 • Oprávnění není udělováno nikomu, pro koho je pracoviště dosažitelné v přijatelném čase pomocí kombinace veřejné dopravy a jízdního kola (např. cesta netrvá déle než 1,5 násobek času cesty autem).
 • Fyzický přístup k parkovacím místům je umožněn na základě přístupového systému.
 • Výjimky jsou dostupné pro zaměstnance s omezenou pohyblivostí, pečovatelskými povinnostmi anebo nutností využití automobilu pro pracovní cesty.
Implementace – tipy
 • Parkovací místa blízko vchodu přeměňte na parkování pro kola anebo na zelené plochy.
 • Porovnejte dopravní dostupnost různými trasami a dopravními prostředky.
 • Umístěte parkování pro kola blíže vchodu než parkování pro auta.
 • Zvolte zaměstnance zodpovědného za udělování oprávnění k parkování.
 • Zjistěte, zda je dostupné parkování pro auta typu Park + Bike.
Jak ušetřit čas a peníze
 • Do pracovních smluv nezahrnujte poskytování parkovacího místa pro auto.
 • Zpoplatněte parkování automobilů.
Firma neposkytuje parkování automobilu zdarma jako automatický benefit pro zaměstnance dojíždějící autem. Je prokázáno, že systém oprávnění k parkování v kombinaci s placeným stáním je nejefektivnějším opatřením motivujícím zaměstnance k hospodárnějšímu dojíždění do práce. V případě obtížnosti zavádění plateb za parkování lze zaměstnancům nevyužívajícím parkování poskytnout finanční kompenzaci za nevyužité parkování (parking cash-out).
Existují různé systémy plateb:
 • Systémy měsíčních nebo ročních plateb jsou nejméně efektivní – předplacené parkování povzbuzuje dojížďku autem.
 • Systémy plateb „pay as you go“ nebo každodenní platba jsou nejefektivnější.
 • Ceny lze nastavit proměnlivě a tržně podle míry využití parkování.
 • Cena za parkování může být stanovena tržní metodikou podle cen parkování v blízkém okolí společnosti.
 • Parking cash-out může odrážet přepočet nákladů na údržbu/pronájem/provoz jednoho parkovacího místa
Implementace – tipy
 • Zvolte ve firmě pracoviště odpovědné za udělování oprávnění k parkování.
 • Kontrola oprávnění může být náhodná (např. podle registračních značek nebo parkovacích kupónů) anebo skrze přístupový systém.
 • Přístup k parkování je umožněn závorovým nebo jiným systémem.
 • Náhodná kontrola může být vykonávána zvoleným zaměstnancem.
Jak ušetřit čas a peníze
Pro nastavení parkovacího systému využijte zkušené externisty.
Přeměna parkovacích míst má kromě pragmatických důvodů také symbolický význam. Společnost má vynikající příležitost ukázat, že podporu cyklodopravy bere vážně.
Přeměnou jednoho místa pro auto lze získat až deset stání pro jízdní kola. Pokud v místě existuje již dostatek stání pro kola, parkovací místo pro auto může být přeměněno na zelenou nebo pobytovou plochu a vylepšit tak okolí firmy.
 
Implementace – tipy
 • Začněte s parkovacími místy, které jsou zcela nejblíže vchodu.
 • Pokud máte více vchodů, je lepší proměnit jedno parkovací místo u každého vchodu než několik míst na jednom místě.
 • Proměněná místa zřetelně označte.
 • Pokud to bude nutné, instalujte zpočátku přístupové bariéry pro auta.
 • Zveřejněte výsledky proměny, např. formou “předtím a potom” fotografií.
Využijte výnosy z managementu parkování na financování opatření pro podporu hospodárné dopravy.
Tento finanční zdroj zajistí průběžné financování udržitelné dopravy, aniž by společnost musela ze svého rozpočtu vyhradit jiné zdroj financování. I když společnost bude muset omezovat výdaje během hospodářsky méně úspěšného roku, finanční podpora udržitelné dopravy zůstane zachována.
Je možné, že efektivní přechod zaměstnanců z individuální automobilové dopravy na více hospodárné druhy dopravy povede k nižším výnosům za parkování, avšak to je žádoucí výsledek.
Implementace – tipy
 • Výnosy z managementu parkování by měly být primárně využity na pokrytí nákladů spojených s podporou cyklodopravy (např. údržba a servis parkování pro kola, kampaně podporující cyklodopravu, servisní prohlídky kol, aj.).
 • Druhou prioritou je využití zdrojů pro investice (stavba parkování pro kola, nákup služebních kol, aj.).
 • Využití finančních zdrojů musí být transparentně komunikováno k zaměstnancům pro dosažení relativního přijetí systému mezi zaměstnanci dojíždějícími automobilem.
Mnoho společností poskytuje svým zaměstnancům služební vozy. Zaměstnancům je často služební automobil poskytován i pro soukromé účely.
Způsob, jakým společnost přistupuje k poskytování služebních vozů, je významným nástrojem, jak lze ovlivnit intenzitu motorové dopravy vycházející ze společnosti.
Zároveň platí, že omezení nabídky služebních vozů je nepřímou podporou cyklodopravy.
Implementace – tipy
 • Analyzujte politiku společnosti k provozu služebních vozů a zredukujte ji na minimální úroveň.
 • Pokud je to účelné a výhodné, zvažte pro služební cesty využití veřejné a kombinované dopravy (včetně např. využití služebních skládacích kol).
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Než poskytovat služební vozy jednotlivcům, využijte systém sdílení firemních vozů mezi zaměstnanci nebo účast v carsharingu ve vašem městě.
V některých případech je součástí pracovní smlouvy nárok na služební automobil jako forma zvýhodnění zaměstnance. Výhody tohoto typu jsou jednak překážkou při zavádění parkovacího managementu, druhak snižují ochotu zaměstnanců podpořit management mobility ve společnosti.
Z tohoto důvodu by nové pracovní smlouvy neměly obsahovat nárok na parkovací místo nebo služební automobil, a pokud je to možné, tak by měly být vypuštěny po vzájemné dohodě se zaměstnancem i ze stávajících pracovních smluv.
Přijetí tohoto opatření je tím snadnější, čím více dopravních alternativ mají zaměstnanci k dispozici.
Implementace – tipy
 • Management společnosti může jít příkladem a vzdát se vlastních automobilových a parkovacích privilegií a podpořit tak pochopení managementu parkování ve společnosti.
 • Nabídněte zaměstnancům dopravní kompenzace – finanční podporu lístku na MHD, přístup do carsharingu, služební kola (i pro soukromé využití).
 • Nabídněte zaměstnancům nedopravní kompenzace (umístění a výbava pracovního místa, zdravotní pomůcky na pracovišti, aj.)
 • Zaměstnancům, kterých se takové změny týkají, poskytněte vyčerpávající vysvětlení situace. Nové pracovní smlouvy nechte zkontrolovat právníky.
Benefity podporující využitá auta, jako je příspěvek na dojížďku autem nebo platbu parkovného, neexistují anebo jsou redukovány (např. jsou dostupné pouze pro zaměstnance, kteří nemají jinou možnost dopravy).
Benefity tohoto typu působí kontraproduktivně vůči využití cyklodopravy a společnost by se jim měla vyhnout.
Implementace – tipy
 • Zkontrolujte systém benefitů společnosti a omezte nebo zrušte automobilové benefity.
 • Automobilové benefity je možné transformovat na podporu využití veřejné dopravy anebo jízdního kola.
 • Pokud má společnost definované cíle v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, zahrňte redukce automobilových benefitů do těchto cílů.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Zapojte zástupce zaměstnanců do procesu změny hned na začátku.

Zákazníci a cyklodoprava

 • 6.1 Parkovací místa pro kola zákazníků

  Společnosti, do kterých přijíždějí zákazníci, by měly vytvořit parkovací místa pro jejich kola.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 6.2 Motivační program/systém pobídek pro zákazníky na kole

  V závislosti na typu vaší firmy je možné vytvořit motivační program/systém pobídek pro zákazníky a motivovat je, aby k vám přijeli nakupovat na kole.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 6.3 Sada nářadí na opravu kola pro zákazníky

  Pokud dáte návštěvníkům přímo u parkovacích míst pro kola k dispozici nářadí, mohou si sami ihned provést nezbytné opravy. 
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
 • 6.4 Informace pro návštěvníky na jízdním kole

  Firma může své stávající i budoucí návštěvníky přijíždějící na kole informovat o různých aspektech ježdění na kole.
  Vynaložené úsilí
       
     
   
  Náklady
       
     
   
  Přijetí zaměstnanci
       
     
   
Společnosti, do kterých přijíždějí zákazníci, by měly vytvořit parkovací místa pro jejich kola. Tato parkovací místa jsou určena ke krátkodobému parkování kol, měla by tedy být na kole rychle a snadno přístupná a zabezpečená. Zároveň by se měla nacházet co nejblíže u vchodu.

Vytvoření parkovacích míst pro kola zákazníků vysílá jasnou zprávu o vztahu vaší firmy k mobilitě.

Implementace – tipy
 • Dostatek místa, aby zákazníci mohli pohodlně přijet a odjet.
 • Místa k upevnění kol by měla být robustní (kola mohou být naložena např. těžkým nákupem).
 • Parkování je bezpečné a umožňuje zamčení rámu kola ke stojanu.
 • Parkování pro kola návštěvníků je v bezprostřední blízkosti vchodu do budovy.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Využijte financování pomocí stávajících prostředků na rozvoj parkování kol.
V závislosti na typu vaší firmy je možné vytvořit motivační program/systém pobídek pro zákazníky a motivovat je, aby k vám přijeli nakupovat na kole.
Prodejci spotřebního zboží mohou prodávat košíky na kolo nebo brašny či nabízet možnost půjčení vozíku za kolo.
Možné formáty motivačního programu:
 • Systém sbírání věrnostních bodů.
 • Kontrola světel a brzd u kol návštěvníků.
 • Slosování o ceny.
 • Kampaň typu Na nákup na kole.
 • Systém sbírání věrnostních razítek/samolepek.
 •  
Implementace –  tipy
 • Navažte spolupráci s firmami v okolí.
 • Navažte dlouhodobou spolupráci s místními cykloprodejci, kteří vám pomohou vytvořit a zrealizovat jednotlivé kampaně.
 • Vytvořte si fotodokumentaci a krátký popis realizace kampaně.
 •  
Jak ušetřit čas a peníze
 • Informace o tom, jak k vám dojet na kole, uveďte na informačních a propagačních materiálech.
 • Na webových stránkách zveřejněte odkaz, na kterém zákazníci uvidí, jak se k vám nejlépe dostat na kole.
Pokud dáte návštěvníkům přímo u parkovacích míst pro kola k dispozici nářadí, mohou si sami ihned provést nezbytné opravy. Mezi takové nářadí patří:
 • kompresor nebo pumpička,
 • šroubovák,
 • lepící sada,
 • sada klíčů nebo jeden nastavitelný,
 • imbusové klíče,
 • kleště,
 • montpáka,
 • mazání,
 • zásobník na papírové utěrky.

Implementace –  tipy
 • Požádejte místního cykloprodejce, aby vám sestavil vhodnou sadu nářadí.
 • Sada nářadí by měla být umístěna co nejblíže parkovacím stáním pro kola.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Požádejte místního cykloprodejce, aby vám vhodnou sadu cyklonářadí sestavil.
Firma může své stávající i budoucí návštěvníky přijíždějící na kole informovat o různých aspektech ježdění na kole.
Mezi možné informační materiály patří:
 • Cyklomapa města.
 • Popisy tras.
 • Sezónní informační brožury.
 • Informace o produktech (vozících, košících, vybavení do deště).
 • Bezpečnostní informace.
 • Přehled online informací o cyklodopravě, např. o poskytovatelích webových cyklistických aplikací.

Implementace –  tipy
 • Spolupracujte s různými obchody, které vám pomohou zrealizovat pobídkové kampaně.
 • Spolupracujte s místními nebo krajskými neziskovými organizacemi zabývajícími se cyklodopravou.

Jak ušetřit čas a peníze
 • Spolupracujte s různými obchody, které vám pomohou zrealizovat pobídkové kampaně a udělovat ceny a odměny.

Sebehodnotící dotazník

Zjistěte, jak na tom ve vaší firmě jste. Vyplňte si dotazník obsahující kritéria výše a zjistěte, na jakou úroveň certifikace dosahujete.

Jitka Jirků

manažerka projektu