Certifikovaný cyklozaměstnavatel

Co je to Certifikovaný cyklozaměstnavatel
Certifikace je evropský standard sloužící ke zlepšování podmínek na pracovišti pro každodenní dopravu vašich pracovníků na kole. Certifikovaný cyklozaměstnavatel vychází z výsledků mezinárodního evropského projektu Bike2Work podpořeného Evropskou unií. Česká certifikace a její úrovně je kompatibilní s celoevropským standardem Cycle Friendly Employer Certification. Evropský standard byl mírně upraven (primárně bodové hodnocení jednotlivých opatření) tak, aby odpovídal podmínkám v České republice.
 
K čemu certifikace slouží
Primárním cílem certifikace je zlepšení podmínek na pracovišti pro dojíždění zaměstnanců do práce na kole. Certifikace umožňuje firmám přihlásit se k odpovědnosti za dopravní možnosti svých pracovníků a tyto možnosti skrze implementovaná opatření zkvalitňovat. Certifikace ukazuje škálu možností, kterými firma na svém pracovišti může zlepšovat podmínky pro cyklodopravu. Certifikace přispívá k lepší dopravě ve městě, lepšímu životnímu prostředí a zlepšování zdravotní a duševní pohody zaměstnanců.
Proces certifikace
Certifikační proces je založen na dvou prvcích:
   
Každé splněné opatření vám přinese určitý počet bodů. Počet bodů se odvíjí od úsilí potřebného k jeho realizaci, nákladech a přijetí zaměstnanci. Chcete-li se zapojit do certifikačního procesu, je zapotřebí, abyste dosáhli určitého počtu bodů v každé kategorii.
V rámci certifikačního procesu se mohou zaměstnavatelé obrátit na koordinátora certifikace a požádat o poradenství v oblasti, jaké opatření lze zavést v praxi. Pokud se společnost bude ucházet o audit za účelem získání certifikace, český koordinátor bude proces certifikace koordinovat.
Přehled spolupráce mezi národním koordinátorem certifikace, auditorem a společností:

 
3 kroky k získání certifikace

Certifikační proces se skládá ze tří kroků:

1. krok: Sebehodnoticí dotazník

Společnost si na stránce věnované certifikaci vyplní online dotazník a zjistí, zda dosáhne počtu bodů požadovaného k certifikaci.
 

2. krok: Přihlášení k národnímu auditu
Na národní úrovni audit provádí zástupce koordinátora certifikace. Během auditu jsou ověřeny podmínky na pracovišti zadané v dotazníku, výsledkem auditu je zpracování zprávy o provedeném auditu.

3. krok: Certifikace cyklozaměstnavatel
Společnost získá logo a certifikát Cyklozaměstnavatel. Certifikace je platná tři roky, společnost každý rok vyplňuje sebehodnoticí dotazník.

Bronzový

Pro získání bronzové certifikace potřebujete alespoň 20 % z maximálního počtu bodů.

20 až 30 %

Stříbrný

Pro získání stříbrné certifikace potřebujete alespoň 31 % z maximálního počtu bodů.

31 až 50 %

Zlatý

Pro získání zlaté certifikace potřebujete alespoň 51 % z maximálního počtu bodů.

51 % a více

Ceník

Cena certifikace se odvíjí od počtu zaměstnanců. Platnost certifikace je 1 rok.

Počet
zaměstnanců
Cena
certifikace
Cena se
slevou 20 %
Do 10
2 400 Kč
2 000 Kč
11 - 50
3 600 Kč
3 000 Kč
51 - 100
4 800 Kč
4 000 Kč
101 a více
6 000 Kč
5 000 Kč
Doplňkové
služby
Cena
služby
Cena se
slevou 20 %
audit ve firmě
6 000 Kč
5 000 Kč
plaketa
2 500 Kč
2 000 Kč

Pozn.:
Všechny ceny jsou bez DPH
Sleva 20% pro firmy zapojené v kampani Do práce na kole

Michal Šindelář

manažer projektu