Certifikovaný cyklozaměstnavatel

Co je to Certifikovaný cyklozaměstnavatel
Certifikace je evropský standard sloužící ke zlepšování podmínek na pracovišti pro každodenní dopravu vašich pracovníků na kole. Certifikovaný cyklozaměstnavatel vychází z výsledků mezinárodního evropského projektu Bike2Work podpořeného Evropskou unií. Česká certifikace a její úrovně je kompatibilní s celoevropským standardem Cycle Friendly Employer Certification. Evropský standard byl mírně upraven (primárně bodové hodnocení jednotlivých opatření) tak, aby odpovídal podmínkám v České republice.
 
K čemu certifikace slouží
Primárním cílem certifikace je zlepšení podmínek na pracovišti pro dojíždění zaměstnanců do práce na kole. Certifikace umožňuje firmám přihlásit se k odpovědnosti za dopravní možnosti svých pracovníků a tyto možnosti skrze implementovaná opatření zkvalitňovat. Certifikace ukazuje škálu možností, kterými firma na svém pracovišti může zlepšovat podmínky pro cyklodopravu. Certifikace přispívá k lepší dopravě ve městě, lepšímu životnímu prostředí a zlepšování zdravotní a duševní pohody zaměstnanců.
Proces certifikace
Certifikační proces je založen na dvou prvcích:
   
Každé splněné opatření vám přinese určitý počet bodů. Počet bodů se odvíjí od úsilí potřebného k jeho realizaci, nákladech a přijetí zaměstnanci. Chcete-li se zapojit do certifikačního procesu, je zapotřebí, abyste dosáhli určitého počtu bodů v každé kategorii.
V rámci certifikačního procesu se mohou zaměstnavatelé obrátit na koordinátora certifikace a požádat o poradenství v oblasti, jaké opatření lze zavést v praxi. Pokud se společnost bude ucházet o audit za účelem získání certifikace, český koordinátor bude proces certifikace koordinovat.

 
3 kroky k získání certifikace

Certifikační proces se skládá ze tří kroků:

1. krok: Sebehodnoticí dotazník

Společnost si na stránce věnované certifikaci vyplní online dotazník.
 

2. krok: Ověření
Během auditu jsou ověřeny podmínky na pracovišti zadané v dotazníku, výsledkem auditu je zpracování zprávy o provedeném auditu.

3. krok: Certifikace cyklozaměstnavatel
Společnost získá logo a certifikát Cyklozaměstnavatel. Certifikace je platná dva roky.

Bronzový

Pro získání bronzové certifikace potřebujete alespoň 30 % z maximálního počtu bodů.

30 až 50 %

Stříbrný

Pro získání stříbrné certifikace potřebujete alespoň 51 % z maximálního počtu bodů.

51 až 70 %

Zlatý

Pro získání zlaté certifikace potřebujete alespoň 71 % z maximálního počtu bodů.

71 % a více

Ceník

Cena certifikace je 5 000 Kč pro firmy účastnící se Do práce na kole, pro ostatní firmy je cena 6 000 Kč.
Platnost certifikace je 2 roky, ceny jsou bez DPH.

Jitka Jirků

manažerka projektu